black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Grondig onderzoek ?
 

Grondig onderzoek voor het VMBO

 

1          Een “grondig”onderzoek

Een competentiegerichte opdracht voor laboratorium techniek vmbo Kl 3/4 en MBO niveau 3.

           

Contactpersoon:         Ika Hotsma  Drenthe College

 

 

 

2          Wat leer je in deze opdracht ?

Je leert:

        monsters voorbewerken

        werk voor klanten verrichten

        methode ontwikkeling

        werkplek onderhouden

        basisanalyses uitvoeren

        apparatuur en instrumenten onderhouden/kalibreren

        meetwaarden beoordelen

 

En je leert ook:

        werken met internet en met de zoekmachine “DaVindi”

        resultaten rapporteren

        eigen werkzaamheden plannen

        samenwerken

        communicatie tijdens werkzaamheden

        procesmatig inzicht ontwikkelen

        beroepscompetenties ontwikkelen

 

 

3          Stel je voor ……

Het onderzoeksbureau Modderman & Kleibeuker, waar je als stagiair werkt, krijgt bezoek van meneer Gardenier. Hij woont in het appartementen complex Woonstede. Om het complex ligt een grote tuin. Een gedeelte is ingericht als park, met bomen, struiken, planten en natuurlijk een groot grasveld. Een ander gedeelte wordt gebruikt als moestuin, waar de bewoners allerlei groente, aardappels en bloemen kweken.

 

Meneer Gardenier legt uit, dat het niet zo goed gaat met al het groen. Planten en bomen gaan dood, er staan grote plassen water op het gras. En waarom weet niemand…  De opdracht aan het bureau is om de grond te onderzoeken en aanbevelingen te doen om de grond te verbeteren.

 

 

                       

4          Wat moet je doen ?

Aan jou en je collega’s wordt gevraagd een plan op te stellen voor het onderzoek van de grond.

Aan het werk dus!

                                   

5          Hoe ga je dat aanpakken?

Wat wordt er precies van je verwacht, welke fysische en chemische eigenschappen van de grond  moet je onderzoeken? Welke achtergrond kennis heb je nodig? Inventariseer de werkzaamheden, maak een tijdsplanning en verdeel de werkzaamheden. Kijk voor tips op http://student.kennisnet.nl/studeren/vaardigheden/opdrachten/plannen bij ‘plannen’ .

 

 

6          Welke informatie heb je nodig?

Zorg ervoor dat je voldoende informatie verzamelt over hoe je grondmonsters moet nemen. Welke bepalingen je wilt gaan doen, zoek je zelf op.  Ga naar davindi (http://davindi.kennisnet.nl/), klik op ‘beroepsonderwijs’ (ook voor vmbo) en zoek op één van de volgende zoekwoorden: tuinieren, grondonderzoek, monstername, zuurgraad of pH, fysische eigenschappen, waterdoorlaatbaarheid, bodemprofiel.

 

 

 

 

7          Aan de slag!   

Je gaat een paar, eenvoudig uit te voeren, fysische- en chemische eigenschappen van grond bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: waterdoorlaatbaarheid, watercapaciteit, het luchtgehalte, zuurgraad.

 

 

8          Laat zien wat je gedaan hebt!

Je maakt een verslag van de uitvoering van de experimenten.

Je vergelijkt de grond monsters n.a.v. de gevonden meetwaarden en de verschillende gewassen die er op groeien, en je stelt een advies op.

Het advies moet duidelijk zijn voor meneer Gardeniers en zijn medebewoners van Woonstede. Geef tips en adviezen wat ze moeten doen om de grond rondom het appartementen complex te verbeteren. Om ideeën op te doen voor een goed verslag of werkstuk kan je terecht bij werkstuknet. (www.werkstuknetwerk.kennisnet.nl) of bij: http://sharewerk.kennisnet.nl/homepage/homepage.cfm


 

9          Hoe ging het?

Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Het is belangrijk om regelmatig met elkaar te overleggen en te kijken of de gemaakte afspraken (op tijd) zijn uitgevoerd.

Bespreek met elkaar en met je docent:

        De kwaliteit van jullie advies!

o        Was de opdrachtgever tevreden met jullie advies?

o        Welke opmerkingen heeft de opdrachtgever (meneer Gardeniers) jullie meegegeven?

        Hoe het overleg met je collega’s goed is verlopen,

        Hoe er rekening is gehouden met elkaars inzichten en wensen.

        Wat er goed ging en wat fout.

        Wat heb je gedaan om fouten te corrigeren.

        Is je eigen inbreng voldoende geweest.

        Wat zou je veranderen aan de aanpak bij een volgende vergelijkbare  opdracht.

        Wat zou je hetzelfde doen.

        Had je genoeg achtergrondkennis om deze opdracht uit te voeren?

 

Tips voor docenten:

 

        Deze opdracht kun je het beste laten uitvoeren in een kleine groep

        Laat leerlingen op hun eigen manier naar oplossingen zoeken. Als ze echt vast lopen kun je proberen met een minimale aanwijzing de leerlingen weer op het goede pad te helpen

        Zorg voor een passende begeleiding. Er zitten een aantal verschillende beroepscompetenties in deze opdracht waarbij verschillende kwaliteiten gevraagd worden. Dit geldt ook voor de begeleidende docenten

 

 

Aangemaakt: 25-2-2006, Laatste bewerking: 25-2-2006